De kindergroepen van praktijk de Kapstok starten weer!

De groepen zijn bedoeld voor kinderen die zich niet voldoende kunnen redden in de omgang met andere kinderen of tegen andere sociale problemen aanlopen .

De kindergroepen van praktijk de Kapstok starten weer!

Ze kunnen bijvoorbeeld:

- zich afzonderen van een groep, verlegen of bang zijn;

- stil en teruggetrokken zijn of teveel aanwezig zijn;

- gepest worden of zelf pesten;

- steeds in conflictsituaties terechtkomen.

In de groepen leren de kinderen:

- hun eigenwaarde te vergroten;

- sociale vaardigheden;

- emoties te herkennen en te uiten;

- hun weerbaarheid te vergroten;

- omgaan met hun talenten en beperkingen.

Praktijk de Kapstok biedt:

- De Speel je Sterk! groep voor kinderen tussen de 6 - 8 jaar. heeft 5 bijeenkomsten.

- De Verf je Sterk! groep voor kinderen tussen de 8 - 10 jaar en 10 - 12 jaar. Deze groepen hebben 10 bijeenkomsten.

Beiden groepen starten in februari 2012

Uiteraard krijgt iedere groep het materiaal aangeboden dat past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Hierdoor is de duur van de training voor de oudere kinderen langer.

Alle kindergroepen bestaan uit maximaal 4 kinderen en bieden zo voldoende ruimte voor maatwerk. Er is veel aandacht voor veiligheid, zodat de kinderen hun sociale vaardigheden durven en kunnen oefenen binnen het groepje. Het zelf doen maar ook zien hoe andere kinderen dit doen en reageren, geeft een extra leerdimensie.

Omdat kinderen het niet alleen kunnen, is er een ouderavond en een aantal digitale trainingen voor ouders zodat ze hun kind gaan ondersteunen bij het veranderproces.

Vanaf nu kunnen kinderen worden aangemeld bij praktijk de Kapstok.

Voor vragen, foldermateriaal of meer informatie kunt u mij bellen of e-mailen.

Tineke@de-kapstok.nl

Tel: 06 22 60 36 93

Geplaatst op maandag 21 december 2020.

Over PRAKTIJK de kapstok

Dit bericht is geschreven door PRAKTIJK de kapstok. Het bedrijf valt onder coaching uit Meppel. Trefwoorden van PRAKTIJK de kapstok uit Dalfsen : coaching praktijk, coaching met christelijke achtergrond, opvoedcoach, opvoedondersteuning, individuele gesprekken ouders, kindercoach, hulpverlening voor veilige basis, goed voor jezelf kunnen zorgen.

Lees meer over PRAKTIJK de kapstok.